Image

De klimaat & geloof groep is een werkgroep die zich vanuit interreligieus perspectief inzet voor klimaatrechtvaardigheid.

Wij vinden als groep onze motivatie om actie te voeren tegen de klimaatcrisis vanuit religie en levensbeschouwing. Samen verbinden we onze verschillende perspectieven en sluiten we ons aan bij acties van de klimaatbeweging.
We zetten ons in voor bewustzijn over het kruispunt tussen geloof en klimaat en hebben daarbij altijd oog voor mensen die extra kwetsbaar zijn voor gevaarlijke klimaatverandering.

We hebben een groot netwerk in kerkelijk en religieus Nederland en zijn voor gelovigen een brug naar de klimaatbeweging.

Dat vertaalt zich in eigen acties, opinies in de media en inspirerende vieringen.

Voor contact:

info@interreligieuzeklimaatengeloofgroep.nl

De Interreligieuze Klimaat & Geloofgroep werkt samen met verschillende organisaties. Waaronder:

Milieudefensie
Platform L&R